Advokat Erik Solheim

Lov og rett i 30 år

Jeg startet egen advokatpraksis i januar 2018 etter å ha jobbet som advokat i 30 år, hvorav de 15 siste som partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS i Bergen. Jeg har lang og bred erfaring innenfor shippingrelaterte transaksjoner, blant annet: 

 

 • Finansiering ved kjøp av skip og rigger
 • Bistand ved inngåelse av leasing strukturer 
 • Misligholdte engasjement 
 • Restrukturering 
 • Rådgivning ved kjøp av tonnasje og eiendom 
 • Forhandling av byggekontrakter for skip og rigger 

 

Mine fagfelt er forretningsjus med vekt på selskapsrett, aksjelov, pantelov, kontraktsrett og verdipapirhandelloven. Jeg har fungert som en tilrettelegger av shippingprosjekt og har hatt en rekke rederikunder, hvorav mange fortsatt er klienter i dag. 

Min klientbase har bestått av banker/finansinstitusjoner som: 

Jeg har høy kompetanse og mange års erfaring innen juridisk rådgivning. Hos meg kan du være trygg på at du får den hjelpen du trenger. 

 • DNB
 • Nordea
 • Sparebanken Vest
 • Danske Bank
 • Eksportkreditt
 • GIEK
 • SR-Bank
 • Sparebank 1 SMN 
 • DVB Bank 

Styreverv/engasjement:

 • EOS Bulk Invest AS som er morselskap til skipseiende selskap 
 • Fast engasjement som compliance ansvarlig for verdipapirforetak

Tidligere styreverv: 

 • Styreformann i Petrojack ASA 
 • Styremedlem i IOT AS, Petromena ASA og Norden Assurance AS 

Erfaring: 

 • 2018 – Advokat Solheim AS, 100% eier
 • 1999 – 2017 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Partner fra 2004
 • 1991 – 1998 Norges Hypotekinstitutt og DVB Bank, juridisk ansvarlig 
 • 1988 – 1990 Odfjell SE, konsernadvokat
 • 1979 – 1978 Stavanger ligningskontor, Oljeskattkontoret, Norske Shell og Norsk Hydro